Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy

kontaktDOM POMOCY SPOŁECZNEJ
KARWODRZA 116
33-170 TUCHÓW
tel 14 6525 562 tel./fax 14 6524 555
e-mail: dpskarwodrza@poczta.onet.pl

Wielkanoc 2019

Niech czas Wielkanocny
utrzyma nasze marzenia w mocy,
a wszystkie nasze życzenia
aby okazały się do spełnienia.
Aby nie zabrakło nam
wzajemnej życzliwości.
Abyśmy przez życie kroczyli
w ludzkiej godności
a niech symbol Boskiego Odrodzenia
będzie dla nas celem do spełnienia.

Życzą

Dyrektor, Mieszkańcy, Uczestnicy, Pracownicy DPS, ŚDS, WTZ Karwodrza

Rekrutacja do projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja-Nasze Dziedzictwo”

Informujemy, że w dniach od 01.04.2019 r. do 15.04.2019 r. odbywać się będzie rekrutacja do kolejnej edycji projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś nr VI Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.
W ramach projektu realizowane będą 3 bloki tematyczne:
1. warsztaty rękodzieła – plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego (10 godzin/grupę)
2. warsztaty kuchni regionalnej „A proziok to co?” (20 godzin/grupę)
3. warsztaty folklorystyczne „Oj dana dana” (20 godzin/ grupę)
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

plakat_A3_EFRR_spad_2mm_EDIT

Promocja projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”

Od kwietnia 2018 r. do grudnia 2019 r. w naszym Domu realizowany jest Projekt „Nasz region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”, w ramach którego przeprowadzamy warsztaty rękodzieła – plastyka i obrzędowa  charakterystyczna dla regionu tarnowskiego (10 godzin/grupę), warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co?” (20 godzin/grupę) oraz warsztaty folklorystyczne „Oj dana dana” (20 godzin/grupę).

W ramach warsztatów kuchni regionalnej „A proziok, to co” nasi uczestnicy nauczyli się  wykonania i pieczenia prozików, ciast regionalnych, lepienia pierogów oraz wielu innych potraw kuchni staropolskiej z naszego regionu.

Warsztaty folklorystyczne „Oj dana dana” umożliwiły naszym uczestnikom naukę tradycyjnych tańców regionalnych, pieśni, przyśpiewek oraz gwary charakterystycznej dla naszego regionu. Dodatkową atrakcją była prezentacja strojów ludowych.

Natomiast Warsztaty rękodzieła – plastyka obrzędową charakterystyczna dla regionu tarnowskiego  pozwoliły naszym Mieszkankom na wykonanie korali oraz wianków z motywem regionalnym. Ponadto wykonywano wiele innych prac plastycznych.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś nr VI Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

plakat

Zapraszamy na fotorelacje