Jak starać się o pracę

Najbardziej realne znalezienie u nas pracy jest w charakterze opiekuna, to podstawowa i najbardziej rozwojowa grupa zawodowa.

Nabór na pozostałe stanowiska odbywa się sporadycznie i najczęściej jest konsekwencją różnego rodzaju zdarzeń. Pracownicy przyjmowani są jedynie na zastępstwa za osoby nieobecne.

Pracę również znajdują stażyści, którzy są opłacani przez Urząd Pracy, przez okres stażu zdobywają nowe doświadczenie jak również możliwości zdobycia nowego zawodu.

Ubiegając się o pracę należy złożyć list motywacyjny i życiorys, wysłać go e-mailem bądź faksem. Informacja o wolnych miejscach pracy umieszczona będzie na naszej stronie internetowej wraz z wymaganym na tym stanowisku posiadanym wykształceniem.