Personel

Personel w Domu Pomocy Społecznej można podzielić na 3 podstawowe działy:

I dział – to pracownicy bezpośrednio pracujący i przebywający z mieszkańcami tzw. personel opiekuńczo-terapeutyczno-rehabilitacyjny do którego należą: pielęgniarki, opiekunki, terapeuci, pracownicy socjalni, masażysta, dietetyk, kapelan oraz pokojowe.

II dział – to pracownicy wspomagający pracę personelu opiekuńczo-terapeutyczno- rehabilitacyjnego, do którego należą: pracownicy kuchni, pracownicy pralni, działu technicznego jak konserwatorzy, elektryk, palacze oraz magazynier i kierowca.

III dział – to pracownicy administracyjno-księgowi do którego należą: dyrektor, główny księgowy oraz pozostali pracownicy prowadzący niezbędną dokumentację związaną z działalnością domu jak akta osobowe, płace, dokumentację księgową.

W dziale tym pragniemy zaprezentować sylwetki pracowników poszczególnych grup naszego Domu:

I. Dział administracyjno księgowy:
• dyrektor
• główny księgowy
• pracownicy administracyjno-księgowi
stefanska1.jpg adm_0.jpg adm_01.jpg adm_021.jpg

II. Dział terapeutyczno-opiekuńczo-rehabilitacyjny:
• pielęgniarki
• średni personel medyczny /masażysta, ditetyk ,kapelan/
• opiekunki
• terapeuci
• pracownicy socjalni
• pokojowe
med_011.jpg

III. Dział gospodarczo-techniczny:
• pracownicy kuchni
• pracownicy pralni
• pracownicy techniczni
kuchnia.jpg kuchnia_021.jpg pralnia_01.jpg
Kuchnia