Promocja projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”

Od kwietnia 2018 r. do grudnia 2019 r. w naszym Domu realizowany jest Projekt „Nasz region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”, w ramach którego przeprowadzamy warsztaty rękodzieła – plastyka i obrzędowa  charakterystyczna dla regionu tarnowskiego (10 godzin/grupę), warsztaty kuchni regionalnej „A proziok, to co?” (20 godzin/grupę) oraz warsztaty folklorystyczne „Oj dana dana” (20 godzin/grupę).

W ramach warsztatów kuchni regionalnej „A proziok, to co” nasi uczestnicy nauczyli się  wykonania i pieczenia prozików, ciast regionalnych, lepienia pierogów oraz wielu innych potraw kuchni staropolskiej z naszego regionu.

Warsztaty folklorystyczne „Oj dana dana” umożliwiły naszym uczestnikom naukę tradycyjnych tańców regionalnych, pieśni, przyśpiewek oraz gwary charakterystycznej dla naszego regionu. Dodatkową atrakcją była prezentacja strojów ludowych.

Natomiast Warsztaty rękodzieła – plastyka obrzędową charakterystyczna dla regionu tarnowskiego  pozwoliły naszym Mieszkankom na wykonanie korali oraz wianków z motywem regionalnym. Ponadto wykonywano wiele innych prac plastycznych.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś nr VI Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.

plakat

Zapraszamy na fotorelacje