Rehabilitacja ruchowa

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 8:00-16:00. Zajęcia organizowane są w grupach i indywidualnie. Ustala się je na podstawie indywidualnego planu przygotowanego przez radę programową.

Plan terapeutyczny opracowany jest w oparciu o profil uczestnika i dostosowany do aktualnego stanu potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestnika. Program podlega ciągłej ewaluacji.

Realizujemy zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zdrowotnej poprzez postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne, które oparte jest na:

Rehabilitacji społecznej:

a) Nabywaniu umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowanie w codziennym życiu

– samoobsługi w zakresie czynności gospodarczych i porządkowych
– dbaniu o higienę i estetyczny wygląd
– gospodarowaniu własnym budżetem (usamodzielnianie finansowe)

b) Nabywaniu umiejętności społecznych i interpersonalnych

– usprawnianiu funkcji komunikowania się (słuchanie i mówienie)
– utrzymywaniu prawidłowych relacji w kontaktach z innymi uczestnikami, domownikami oraz społecznością lokalną
– współżyciu w grupie
– podejmowaniu decyzji i szeregowanie problemów
– załatwianiu spraw urzędowych i zdrowotnych
– planowaniu przyszłości

c) Nabywaniu umiejętności spędzania wolnego czasu

– rozbudzaniu i podtrzymaniu zainteresowań
– planowaniu dnia codziennego
– wykorzystaniu czasu wolnego na wykonywanie zajęć sprawiających przyjemność

d) Podejmowaniu działań mających na celu stworzenie warunków do podjęcia przez uczestników nauki i samodzielnej pracy

– szukaniu informacji o szkołach i pracy
– pomocy w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do podjęcia nauki lub pracy
– wspieraniu i asystowaniu

Organizowaniu zajęć terapeutycznych dla uczestników dostosowując je do stopnia możliwości, umiejętności i zainteresowań poprzez:

– terapię zajęciową
– rehabilitację ruchową
– zajęcia reedukacyjne ( gry planszowe, szachy, spacery, korzystanie z radia, telewizji, Internetu, wideoteki, wyjścia do kina, turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, udział w uroczystościach w środowisku lokalnym)

Współpracy z rodziną

– utrzymywaniu stałego kontaktu z rodziną i wspólne tworzenie wspierającego środowiska
– kształtowaniu odpowiednich postaw wobec osoby chorej i niepełnosprawnej
– udziału członków rodziny w spotkaniach i uroczystościach Środowiskowego Domu Samopomocy.