Rekrutacja do projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja-Nasze Dziedzictwo”

Informujemy, że w dniach od 01.04.2019 r. do 15.04.2019 r. odbywać się będzie rekrutacja do kolejnej edycji projektu „Nasz Region, Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś nr VI Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego.
W ramach projektu realizowane będą 3 bloki tematyczne:
1. warsztaty rękodzieła – plastyka obrzędowa charakterystyczna dla regionu tarnowskiego (10 godzin/grupę)
2. warsztaty kuchni regionalnej „A proziok to co?” (20 godzin/grupę)
3. warsztaty folklorystyczne „Oj dana dana” (20 godzin/ grupę)
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

plakat_A3_EFRR_spad_2mm_EDIT