Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „PRZYJAŹŃ”

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „PRZYJAŹŃ”
KARWODRZA 116
33-170 TUCHÓW

nr. konta : BANK PEKO SA
51124051941111000052465314

Numer KRS: 0000240803

TEL. 14 6525 562 wew.14
e-mail: s.przyjazn@poczta.onet.eu

Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes – Alicja Michalik
Wiceprezes – Władysława Stefańska
Skarbnik – Małgorzata Bajgrowicz
Sekretarz – Lucyna Wzorek
Członek zarządu – Ludwika Łabno

Stowarzyszenie działające w Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy jest organizacją pozarządową powstałą w 2005r. Podstawowym celem organizacji jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie rehabilitacji społecznej, leczniczej i zawodowej. Stowarzyszenie otacza szczególną troską i opieką niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
Stowarzyszenie realizuje cele w szczególności poprzez organizowanie spotkań, imprez integracyjnych, współpracujemy z osobami, instytucjami o podobnych celach działania.
Aby Stowarzyszenie mogło pomagać ludziom niepełnosprawnym, staramy się o pomoc od sponsorów, ludzi dobrego serca którzy w różnorodnej formie mogą nas wesprzeć. Stowarzyszenie współpracuje z Bankiem Żywności i pozyskujemy pomoc w formie artykułów żywnościowych dla DPS.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ”Przyjaźń” w Karwodrzy informuje, że od 19.07.2012 r. jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego OPP.

Podaruj nam 1% swojego podatku
KRS – 0000240803
Nr konta bankowego:
Bank PEKAO SA O/Tarnów
51 1240 5194 1111 0000 5246 5314


Podziękowanie za 1% podatku

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” w imieniu członków, mieszkanek DPS i uczestników ŚDS serdecznie dziękuje wszystkim PODATNIKOM, którzy przekazali 1% podatku w 2013 roku na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Dziękujemy tym samym za uznanie naszej działalności przez podatników.
Stowarzyszenie nie posiada stałych źródeł finansowania, dlatego ta pomoc jest dla nas bardzo ważna.
Zapewniamy Państwa, że otrzymane środki zostaną przekazane na realizację bieżącej działalności statutowej Stowarzyszenia.
Dziękujemy także WOLONTARIUSZOM i wszystkim, którzy pomogli przygotować i rozpropagować tę akcję oraz zachęcili do przekazania 1% na rzecz naszego Stowarzyszenia.
Mamy nadzieję na dalszą współpracę w przyszłym roku, dlatego prosimy ponownie o dar serca dla naszych podopiecznych.
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności.

Nasz numer konta bankowego: Bank PEKAO SA O/Tarnów
51 1240 5194 1111 0000 5246 5314
KRS: 0000240803

Zarząd , członkowie oraz podopieczni
Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń”
w KarwodrzyStowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” w Karwodrzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowało dwa projekty pt.:
1. „Z muzyką przez życie” w okresie od 1.09.2011r. – 31.12.2011r.
2. „Pierwszy krok w „dużym” świecie” w okresie od 1.09.2011r. – 28.02.2012r.

Projekty przeznaczone były dla 20 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie i/lub chorych psychicznie (mieszkanek DPS Karwodrza).
Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu z WUP Kraków z dofinansowania z EFS-u zorganizowane i przeprowadzone były zajęcia zarówno z muzykoterapii, jak i arteterapii.
Zajęcia te pomogły mieszkankom DPS usprawnić swoje zdolności muzyczne oraz manualne, mając możliwość dostępu do nowych form terapii w tym zakresie.
W ramach w/w projektów przeprowadzono również konsultacje z psychologiem oraz doradcą zawodowym.
Na zakończenie obu projektów zorganizowane zostały spotkania integracyjne mieszkanek z rodzinami oraz zaproszonymi gośćmi, na których mieszkanki mogły zaprezentować zdobyte umiejętności oraz wykonane prace.

Pragniemy podziękować osobom i instytucjom, dzięki którym projekty te mogły być zrealizowane.

W załączeniu galeria zdjęć z przeprowadzonych zajęć oraz wycieczek w ramach prowadzonych projektów.


Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” w Karwodrzy realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt. „Pierwszy krok w dużym świecie”, w okresie od 01.09.2011 do 29.02.2012r.
Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Projekt przeznaczony jest dla 20 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie i/lub chorych psychicznie

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” w Karwodrzy realizuje w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pt. „Z muzyką przez życie”, w okresie od 01.09.2011 do31.12.2011r.
Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.3- Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Projekt przeznaczony jest dla 20 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie i/lub chorych psychicznie