Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa, którą realizujemy w pracowniach:

Tu uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi formami i technikami plastycznymi- rysunek (ołówek, kredka), malarstwo (olej, akwarela, farba plakatowa, farba witrażowa, pastele), witraż (technika Tiffany’ego), rzeźbiarstwo (drewno, gips). Ponadto własnoręcznie wykonują kartki okolicznościowe, ozdoby świąteczne i użytkowe, biżuterię. Poprzez wykonywanie prac plastycznych poznają niewerbalne formy wyrażania myśli i przeżyć, rozwijają swoje zainteresowania. Zajęcia pobudzają wyobraźnie, umożliwiają i kształtują potrzeby estetyczne.

Domownicy uczą się posługiwać przyborami do kroju, szycia, poznają ściegi podstawowe, ozdobne, hafty, uczą się zdobienia tkanin. Poznają obsługę maszyn do szycia- uczą się prostych ściegów. Nabywają umiejętności posługiwania się żelazkiem.

Ma za zadanie nauczyć podstawowych zasad obsługi komputera. W zależności od możliwości uczestników nabywają wiedzę na temat wykorzystywania programów użytkowych np. edytorów tekstu, grafiki. Uczą się przepisywania tekstów, sporządzania pism urzędowych, tworzenia kartek okolicznościowych, zaproszeń, życzeń  świątecznych. Poprzez korzystanie z Internetu rozwijają swoje zainteresowania. W przerwie mogą posłuchać muzyki i zagrać w gry edukacyjne.

W zakresie działalności pracowni gastronomicznej uczestnicy sami przygotowują posiłki. Przy okazji prac kulinarnych uczestnicy uczą się obsługi urządzeń gospodarstwa domowego, odpowiedniego nakrywania stołu, utrzymywania porządku, a także higieny pracy.

W tej pracowni uczestnicy nabywają umiejętności niezbędnych w życiu codziennym takich jak: pranie, prasowanie, sprzątanie, czyszczenie obuwia i odzieży co wiąże się z nauką obsługi sprzętu AGD typu pralka automatyczna, żelazko.

W atmosferze ciszy, spokoju, jak również przy odpowiedniej muzyce uczestnicy spędzają chwile odpoczynku i odprężenia. Tutaj również grają w tenisa stołowego, oglądają ulubione filmy, czytają wiersze, słuchają poezji.

Tutaj spotykają się osoby z problemem choroby psychicznej. Zajęcia odbywają się według ustalonego planu, w którym jest czas na adaptację, swobodne rozmowy, relaksację oraz terapię zajęciową. W czasie spotkań prowadzą dyskusje w oparciu o własne zainteresowania, tematy wywołane przez uczestników, a także w oparciu o tematykę zagadnień poruszanych w trakcie zajęć z zakresu rehabilitacji zaburzeń psychicznych. Uczą się podejmowania decyzji, odpowiedzialności za siebie, nabywają umiejętności gospodarowania budżetem, załatwianie spraw urzędowych, podstawowych umiejętności zawodowych, życia w grupie. Rozwijają się w zakresie planowania czasu wolnego, korzystania z dóbr kulturalnych. Nabywają zdolności rozumienia i skutecznych sposobów radzenia sobie z chorobą. W trakcie terapii zajęciowej- która oparta jest przede wszystkim na zainteresowaniach i dostosowanych do aktualnych możliwości- przeglądają czasopisma, czytają książki, grają na gitarze, słuchają muzyki, grają w warcaby, szachy, tenisa stołowego, wykonują prace plastyczne, korzystają z komputera. Zacieśniają wzajemne relacje, powstają przyjaźnie. Pomagają sobie w życiu codziennym.