Terapia zajęciowa

terapia_01.jpgDom Pomocy Społecznej stwarza warunki do prowadzenia różnych form aktywności naszych mieszkańców.

Na terenie Domu prężnie działa terapia zajęciowa, która ma za zadanie usprawnienie fizyczne i psychiczne, poprzez zastosowanie różnych celowych i planowych zajęć manualnych.

terapia_02.jpgZajęcia dobierane są według zainteresowania mieszkańca jak również, aby przyczyniło się do usprawnienia uszkodzonych części organizmu jak również miało wpływ i oddziaływało pozytywnie na stan psychiczny mieszkańca.
W naszym Domu terapia zajęciowa prowadzona jest w budynku głównym, gdzie wydzielone jest oddzielne pomieszczenie, z terapii tej korzystają osoby, które posiadają trudności w poruszaniu się.

terapia_03.jpgW budynku terapeutycznym prowadzona jest terapia dla mieszkanek sprawnych ruchowo, czynna jest codziennie od godz. 8.00 do 16.00.
Prowadzone są tu zajęcia manualne, w trakcie których mieszkańcy wykonują różnego rodzaju wyroby artystyczne takie jak: kartki okolicznościowe, ozdoby, stroiki, serwetki, obrazy. Wyroby z terapii są wystawiane na kiermaszach, w których nasz Dom uczestniczy jak również przy różnych imprezach integracyjnych. Oprócz typowo manualnych zajęć prowadzone są zajęcia kulinarne, mieszkanki same przygotowują różnego rodzaju potrawy.

Działa również u nas zespół muzyczny „Wędrujące gwiazdy”, który bierze udział w różnych konkursach, zdobywając liczne nagrody.

Również w ramach terapii zajęciowej organizujemy wyjścia na różne imprezy integracyjne, które organizowane są przez zaprzyjaźnione Domy, mieszkanki przygotowują stroje okolicznościowe. Organizowane są również wycieczki, turnusy rehabilitacyjne.

Dużym zainteresowaniem na terenie Naszego Domu cieszy się salon piękności, w którym mieszkanki posiadające uzdolnienia kosmetyczne, fryzjerskie świadczą usługi dla innych mieszkanek. Pozwala to wypracować potrzebę przestrzegania higieny osobistej oraz estetycznego wyglądu.

Organizowane są przez nasz Dom imprezy cykliczne, do których należą:
– Małopolski Przegląd Kolędniczy Mieszkańców Domów Pomocy Społecznych organizowany w miesiącu styczniu.
– Spotkanie z rodzinami naszych mieszkanek w miesiącu czerwcu
– Karwodrzańskie Pieczenie Ziemniaków w miesiącu wrześniu

Są to imprezy, które maja na celu ukazanie Naszego Domu od środka oraz integrację ze społecznością lokalna oraz z mieszkańcami innych domów.
W przygotowaniu tych imprez uczestniczy cały personel naszego Domu, ale głównym wykonawcą jest terapia zajęciowa.

W Domu działa biblioteka, w której sukcesywnie zbieramy i zakupujemy pozycje książkowe, dostępna jest również kaplica, w niedzielę oraz w święta odprawiane są msze św.