• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Karwodrzy mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia.

Z zajęć w Domu korzystają osoby dorosłe z niepełnosprawnością umysłową i zaburzeniami psychicznymi.

Skierowanie do Środowiskowego Domu samopomocy w Karwodrzy następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Druki zaświadczeń lekarskich można pobrać w naszej placówce lub pobrać poniżej.

Załącznik Nr 1. – POBIERZ: PLIK PDF– zaświadczenie wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa.

Załącznik Nr 2. – POBIERZ: PLIK PDF– zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób z niepełnosprawnością fizyczną

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.