• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

1. Ogrodnicza

Kształtowanie utrwalanie praktycznych umiejętności poprzez: obsługę sprzętu i narzędzi ogrodniczych ich konserwację i drobne naprawy. Obserwacja ptaków-dokarmianie zimą. Pielęgnacją zieleni we wspólnej przestrzeni: podlewanie, przycinanie, ściółkowanie, usuwanie zeschłych kwiatostanów, nasadzanie, rozsadzanie. Pozyskiwanie konserwacja segregowanie materiałów florystycznych. Koszenie trawy zamiatanie chodników grabienie liści. Zapoznawanie się z atrakcjami w miejscowości np. Kaplica Św. Jana i historycznymi np. pomnik pamięci rodziny Solarzów Utrwalanie postaw społecznych poprzez współprace z innymi pracowniami / uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych. Poprzez podjęte działania kształtują się cechy potrzebne do funkcjonowania w społeczeństwie i potrzebne do podjęcia pracy: punktualność dokładność wytrwałość umiejętność rozpoczęcia wykonania i zakończenia działania wzmocnienie kondycji koncentracji i koordynacji wzrokowo- ruchowej.

2. Techniczna

W tej pracowni podopieczni poznają obsługę podstawowych narzędzi ręcznych i elektronarzędzi, uczą się rozróżniania i dobierania odpowiedniego narzędzia do wykonywanej pracy. Zajmujemy się drobnymi pracami naprawczymi w WTZ oraz dbamy o akwarium z rybkami. Pracownia ta współpracuje z innymi pracowniami. Jej głównym zadaniem jest rozwijanie sprawności manualnych, nauka cierpliwości, kształtowanie dokładności, staranności i pracowitości.

3. Muzykoterapii

"Warsztatowe" spotkania z muzyką obejmują: wspólne słuchanie muzyki i relaksację; dyskusje na temat wysłuchanych piosenek i melodii; zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie przy muzyce lub po wysłuchaniu utworu muzycznego; kształtowanie słuchu; uczenie się piosenek biesiadnych, turystycznych, patriotycznych, okolicznościowych; wspólne śpiewanie z podkładem melodycznym, akompaniamentem gitary bądź bez; wspólne muzykowanie, gra na prostych instrumentach takich jak: tamburyno, grzechotki, kołatka, pudełko akustyczne; wyklaskiwanie melodii, naśladowanie szumu kołyszących się drzew, pluskania wody, odgłosów zwierząt i ptaków; rozwiązywanie zagadek słuchowych, rozpoznawanie melodii oraz dźwięków z otoczenia; Muzyka redukuje trudności, ułatwia współpracę, nawiązanie kontaktów, ogranicza konflikty, pobudza emocje, daje możliwość rozładowania wewnętrznych napięć, podwyższa umiejętności koncentracji.

4. Gospodarstwa domowego – kulinarna

Głównym celem tej pracowni jest rozwijanie zaradności i samodzielności życiowej u uczestników. Podczas zajęć w pracowni realizowany jest: trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening budżetowy i trening higieniczny. Uczestnicy mają możliwość poznania i przygotowania się do prac wykonywanych w domu tj.: przygotowanie prostych posiłków, nakrywanie do stołu, prace porządkowe, korzystanie ze sprzętu gospodarstwa domowego, uczą się planować zakupy i gospodarować pieniędzmi oraz potrafią współpracować w grupie, dbając tym o relacje społeczne. W pracowni panuje miła, ciepła i rodzinna atmosfera.

5. Komputerowo – rehabilitacyjna

Pracownia komputerowo- rehabilitacji łączy w sobie pracownię komputerową oraz rehabilitacji ruchowej. Wykonujemy ćwiczenia ogólnousprawniające, korekcyjne, rozluźniające, ale również na świeżym powietrzu w formie zabawy, dogodnym do potrzeb każdego uczestnika. Wykorzystujemy pomoce rehabilitacyjne takie jak: piłki małe, duże, taśmy Thera - band, poduszki sensomotoryczne. Do tej grupy dołączył od niedawna rowerek stacjonarny oraz leżanka stacjonarna. W tej pracowni oprócz usprawniania ruchowego uczymy się fachu do podjęcia pracę na stanowisku technik informatyk. Sporządzamy raporty, przepisujemy teksty, wykonujemy prezentację, zajmujemy się obróbka zdjęć i filmów. Podczas zajęć w pracowni realizowany jest: trening higieniczny, ekonomiczny i praktyczny.

6. Arystyczno – krawiecka

W tej pracowni podopieczni poznają budowę i obsługę maszyny do szycia. Uczą się podstawowych ściegów i szycia prostych rzeczy typu fartuszki, rękawice kuchenne torby ekologiczne. Poza tym zajmuje się zmianą wystroju na WTZ, wyrobem stroików, wianków i bukietów okolicznościowych. Podopieczni rozwijają zainteresowania artystyczne poprzez malowanie obrazów robienie decoupage ,pisanie ikon. Pracownia artystyczna zajmuje się również uzupełnieniem kroniki oraz robieniem zdjęć. Zadaniem tej pracowni jest rozwijanie sprawności manualnych, wrażliwości, pewności siebie, wiary we własne siły, cierpliwości i dokładności. Kształtuje w uczestnikach nawyk starannego wykonywania pracy wytrwałości i pracowitości.

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.