• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Opieka medyczna świadczona jest przez doświadczonego lekarza rodzinnego. Opiekę psychiatryczną świadczy wykwalifikowany lekarz psychiatra. Na konsultacje specjalistyczne zlecane przez lekarza pierwszego kontaktu mieszkańcy dowożeni są samochodem Domu.
Opieka pielęgniarska to całodobowa troska i dbałość personelu ukierunkowana na bieżącą obserwację i ocenę stanu zdrowia; wykonywanie pomiarów i badań diagnostycznych, udzielanie pomocy w nagłych wypadkach, podawanie leków różnymi drogami, wykonywanie wstrzyknięć, opatrunków, zmianę cewników, zaopatrywanie w leki, środki ortopedyczne i pomocnicze.
Całodobowe usługi opiekuńcze nakierowane są na pomoc w podstawowych czynnościach życiowych , takich jak toaleta , kąpiele , ubieranie, karmienie.

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.