• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Dom Pomocy Społecznej w KarwodrzyDom Pomocy Społecznej w Karwodrzy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Tarnowskiego, o zasięgu ponad gminnym i jest przeznaczony dla 80 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Podstawowym przedmiotem działalności Domu jest zapewnienie jego mieszkańcom stałej, całodobowej opieki, warunków bezpiecznego i godnego życia, intymności niezależności oraz rozwoju osobowości i samodzielności z uwzględnieniem stopnia psychicznej i fizycznej sprawności.

Do Domu przyjmowane są osoby niepełnosprawne intelektualnie, którym nie można zapewnić niezbędnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Dom umożliwia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej, zaspokojenie potrzeb religijnych, kulturalnych. Zapewnia warunki do rozwoju samorządności mieszkańców, dba o rozwijanie kontaktów z rodzinami mieszkańców oraz środowiskiem.

Teren, na którym położony jest Dom to zabytkowy zespół dworsko – parkowy o łącznej powierzchni 4 ha. Dom mieści się w trzykondygnacyjnym budynku dworskim o powierzchni użytkowej 1092m2 i kubaturze 3.822 m3. Pomieszczenia Domu wyposażone są w instalację elektryczną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wodno- kanalizacyjną z urządzeniami sanitarno – higienicznymi.

W budynku głównym znajdują się pokoje jedno-osobowe, dwu-osobowe, trzy-osobowe oraz czteroosobowe, gabinet zabiegowy, sala do rehabilitacji, jadalnia, zaplecze kuchenne , sala terapii zajęciowej, pomieszczenia sanitarno-higieniczne mieszkańców, w suterenach magazyny, kuchnia, szatnia dla pracowników.

Budynek od ulicy oddziela malowniczy ogród, z dużą ilością zieleni, krzewów i kwiatów, gdzie mieszkańcy mogą odpoczywać w przyjemnym otoczeniu.

Od strony zachodniej znajduje się park , który w okresie letnim daje wytchnienie od słońca oraz możliwość wypoczynku.

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.