• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

 loga projekt

Nasza placówka realizuje grant pn. „Bezpieczny Dom” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi:  98 000  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
                                       14 700 zł  wkładu własnego

Okres realizacji grantu: od  28.05.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wyniku realizacji grantu:

1. Doposażenie stanowisk pracy personelu DPS w Karwodrzy oraz jego mieszkańców w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19

2. Doposażenie DPS w Karwodrzy w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie,  Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.