• DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

kaplicaDom Pomocy Społecznej w Karwodrzy położony jest na terenie Pogórza Ciężkowickiego przy drodze lokalnej łączącej szosę z Tarnowa do Tuchowa z Gminą Skrzyszów .

Znajduje się on w dawnym Zespole dworsko-parkowym na obszarze o powierzchni 4 ha.

Data powstania Zespołu dworsko-parkowego w Karwodrzy jest trudna do ustalenia ze względu na brak źródeł historycznych. W Urzędowym rejestrze administracyjnym władz austriackich z 1830 r. wymieniony jest baron Florian Niemyski jako właściciel ziemski w Karwodrzy.

Podczas wydarzeń związanych z tzw. „Rabacją” w 1846 roku Florian Niemyski został zabity w swoim dworze, a Karwodrza przechodzi na własność spadkobierców. W 1872 roku nowym właścicielem majątku w Karwodrzy jest Karol Jan Berke który wprowadził wiele zmian. Wybudował on nowy murowany dwór na miejscu dawnego oraz przeprowadził szereg zmian w jego otoczeniu.

Na uszczuplonej do połowy powierzchni ogrodu założono Park Krajobrazowy, a na południe od dworu wybudowano Kapliczkę wzniesioną z cegły w stylu „Gotyku Nadwiślańskiego” do której prowadziła aleja grabowa. W pobliżu Kaplicy usypano Neoromantyczny kopiec ziemny.

W 1945 roku na podstawie realizacji reformy rolnej nastąpiło przejęcie Zespołu Parkowo-Dworskiego na rzecz Skarbu Państwa.

W 1952 roku utworzono Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych. W związku z tym zaadoptowano budynek dawnego dworu dla nowych potrzeb. Służąc osobom potrzebującym Państwowy Dom Pomocy Społecznej od 1952 r. przechodził różne koleje losu. Początkowo w Domu tym znajdowały schronienie osoby ubogie, samotne i stare pochodzące z okolicznych gmin.

Proces zmierzający do określenia typu Domu i jego przeznaczenia zaczyna się w latach sześćdziesiątych. Przeznaczenie Domu dla kobiet upośledzonych umysłowo i zaburzonych psychicznie nastąpiło w latach siedemdziesiątych. Kolejna zmiana typu Domu na system koedukacyjny /męsko – damski/ z zachowaniem poprzedniego przeznaczenia tj. dla osób upośledzonych umysłowo i zaburzonych psychicznie nastąpiła w latach osiemdziesiątych.
W latach 1992- 93 Dom Pomocy Społecznej został przeznaczony dla 100 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie i upośledzonych umysłowo. W całym okresie działalności Domu zmianie uległa również baza lokalowa oraz cała infrastruktura techniczna. Po koniec lat 70 wybudowano pralnię, a także budynki gospodarcze tj. chlewnie i stodołę w których prowadzono gospodarstwo.

W początkach lat 80-tych zaadoptowano budynek starej chlewni na potrzeby terapii i administracji.
W latach 90-tych wybudowano budynek warsztatowo-garażowy, doprowadzono wodociąg miejski, wykonano instalację gazową, wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz cały system dróg wewnętrznych.

Domem Pomocy Społecznej w Karwodrzy kierowali:
P. Sutkowski Karol
P. Orzeł Zygmunt
P. Trenda Edward
P. Kulczyk Józef
P. Kurczab Stanisław
P. Jamrozik Marta
P. Stefańska Władysława

P. Chrobak Monika – od 30.07.2020 r.

Copyright © 2022 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.