• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

kaplicaDom Pomocy Społecznej w Karwodrzy położony jest na terenie Pogórza Ciężkowickiego przy drodze lokalnej łączącej szosę z Tarnowa do Tuchowa z Gminą Skrzyszów .

Znajduje się on w dawnym Zespole dworsko-parkowym na obszarze o powierzchni 4 ha.

Data powstania Zespołu dworsko-parkowego w Karwodrzy jest trudna do ustalenia ze względu na brak źródeł historycznych. W Urzędowym rejestrze administracyjnym władz austriackich z 1830 r. wymieniony jest baron Florian Niemyski jako właściciel ziemski w Karwodrzy.

Podczas wydarzeń związanych z tzw. „Rabacją” w 1846 roku Florian Niemyski został zabity w swoim dworze, a Karwodrza przechodzi na własność spadkobierców. W 1872 roku nowym właścicielem majątku w Karwodrzy jest Karol Jan Berke który wprowadził wiele zmian. Wybudował on nowy murowany dwór na miejscu dawnego oraz przeprowadził szereg zmian w jego otoczeniu.

Na uszczuplonej do połowy powierzchni ogrodu założono Park Krajobrazowy, a na południe od dworu wybudowano Kapliczkę wzniesioną z cegły w stylu „Gotyku Nadwiślańskiego” do której prowadziła aleja grabowa. W pobliżu Kaplicy usypano Neoromantyczny kopiec ziemny.

W 1945 roku na podstawie realizacji reformy rolnej nastąpiło przejęcie Zespołu Parkowo-Dworskiego na rzecz Skarbu Państwa.

W 1952 roku utworzono Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla dorosłych. W związku z tym zaadoptowano budynek dawnego dworu dla nowych potrzeb. Służąc osobom potrzebującym Państwowy Dom Pomocy Społecznej od 1952 r. przechodził różne koleje losu. Początkowo w Domu tym znajdowały schronienie osoby ubogie, samotne i stare pochodzące z okolicznych gmin.

Proces zmierzający do określenia typu Domu i jego przeznaczenia zaczyna się w latach sześćdziesiątych. Przeznaczenie Domu dla kobiet upośledzonych umysłowo i zaburzonych psychicznie nastąpiło w latach siedemdziesiątych. Kolejna zmiana typu Domu na system koedukacyjny /męsko – damski/ z zachowaniem poprzedniego przeznaczenia tj. dla osób upośledzonych umysłowo i zaburzonych psychicznie nastąpiła w latach osiemdziesiątych.
W latach 1992- 93 Dom Pomocy Społecznej został przeznaczony dla 100 kobiet niepełnosprawnych intelektualnie i upośledzonych umysłowo. W całym okresie działalności Domu zmianie uległa również baza lokalowa oraz cała infrastruktura techniczna. Po koniec lat 70 wybudowano pralnię, a także budynki gospodarcze tj. chlewnie i stodołę w których prowadzono gospodarstwo.

W początkach lat 80-tych zaadoptowano budynek starej chlewni na potrzeby terapii i administracji.
W latach 90-tych wybudowano budynek warsztatowo-garażowy, doprowadzono wodociąg miejski, wykonano instalację gazową, wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz cały system dróg wewnętrznych.

Domem Pomocy Społecznej w Karwodrzy kierowali:
P. Sutkowski Karol
P. Orzeł Zygmunt
P. Trenda Edward
P. Kulczyk Józef
P. Kurczab Stanisław
P. Jamrozik Marta
P. Stefańska Władysława

P. Chrobak Monika do 28.01.2022

P. Krawiec Sylwia od 29.01.2022 do nadal

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Free Joomla Templates.