• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Powiat Tarnowski otrzymał dotację celową Wojewody Małopolskiego ze środków budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej tj. wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia.   

Łączna kwota otrzymanych środków z dotacji celowej: 250.066,00 zł.

 Łączna wartość zadania: 312.582,50 zł.

 Dofinansowanie DPS Karwodrza:  34.139,00 zł.

 Czytaj więcej: Informacja dotyczącą otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych z MUW w Krakowie

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na zagwarantowanie właściwej opieki nad mieszkańcami domów pomocy społecznej, w szczególności na wynagrodzenia oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia dla osób świadczących pracę oraz zapewniających ciągłość realizacji usług w tych placówkach.

Dofinansowanie DPS Karwodrza  - 45.905 zł

 Czytaj więcej: Informacja dotyczącą otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych z MUW w Krakowie

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagradzania osobom zatrudnionym w DPS w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2


Dofinansowanie DPS Karwodrza  - 34.000 zł

 Czytaj więcej: Informacja dotyczącą otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych z MUW w Krakowie

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w zakresie przygotowania i zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych
wirusem Sars-CoV-2, a w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.
Dofinansowanie DPS Karwodrza  - 53.215 zł

 Czytaj więcej: Informacja dotyczącą otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych z MUW w Krakowie

Dotacja celowa Wojewody Małopolskiego na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem Sars-CoV-2, w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki.

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla DPS Karwodrza - 57.496 zł

 

Czytaj więcej: Informacja dotyczącą otrzymanych i wykorzystanych środków finansowych z MUW w Krakowie

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.