• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźń” w Karwodrzy zakupiło nowy 9-cio osobowy samochód marki Renault Carpol Trafic, dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Z pojazdu będą korzystać uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karwodrzy.
Samochód zakupiony został w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami – Likwidacja barier transportowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Karwodrzy”.
Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosiło 105 000,00 zł.
Dofinansowanie z Gminy Tuchów wynosiło 10 000,00 zł.
Wkład własny Stowarzyszenia wynosił 25 5000,00 zł.

Czytaj więcej: Zakup samochodu dla Stowarzyszenia Czytaj więcej: Zakup samochodu dla Stowarzyszenia Czytaj więcej: Zakup samochodu dla Stowarzyszenia Czytaj więcej: Zakup samochodu dla Stowarzyszenia
Czytaj więcej: Zakup samochodu dla Stowarzyszenia Czytaj więcej: Zakup samochodu dla Stowarzyszenia Czytaj więcej: Zakup samochodu dla Stowarzyszenia  

Cele statutowe realizowane są przez Stowarzyszenie poprzez:

1. Prowadzenie dla uczestników WTZ form wsparcia w niezależnym, samodzielnym życiu ( w tym aktywizacja zawodowa i terapia zajęciowa).

2. Pozyskiwanie i włączanie wolontariuszy do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

3. Gromadzenie informacji na temat praw osób niepełnosprawnych ich możliwościach i potrzeb oraz tworzenie bazy danych w celu pomocy rodzinom osób niepełnosprawnych w zdobyciu potrzebnych informacji.

4. Współpraca z innymi organizacjami społecznymi, których działalność zbieżna jest z celami statutowymi Stowarzyszenia.

5. Pozyskiwanie darowizn m.in. Bank Żywności, PFRON.

6.Propagowanie działań na rzecz niepełnosprawnych w środkach masowego przekazu i innych formach promocji.

7. Udzielenie doraźnej pomocy materialnej osobom niepełnosprawnym. 

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.