• Slider5
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
  • DSP Karwodrza
Usługi bytowe Usługi opiekuńcze Usługi wspomagające Warunki przyjęcia

Data 14.03.2024 r.

                 Nr sprawy DPS 271/ZO/9/2024

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/9/2024 z dnia 07.03.2024 r. dotyczącego realizacji zadania w zakresie „wykonywanie usług pralniczych”   wybrano ofertę złożoną  przez  Firmę   SIMPLYQ  Anna  Twaróg,  ul.  Łososińska  32a, 34-600 Limanowa.

                                                                     

Uzasadnienie wyboru:

Firma   SIMPLYQ  Anna  Twaróg,  ul.  Łososińska  32a, 34-600 Limanowa złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.         

 

                                                                                     DYREKTOR

                                                                                       (-) mgr Sylwia Krawiec

Data 14.03.2024

                 Nr sprawy DPS 271/ZO/8/2024

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje, że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/8/2024 z dnia 07.03.2024 r. dotyczącego realizacji zadania w zakresie „wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych”   wybrano ofertę złożoną  przez firmę GULIMEX Grzegorz Gut, Ul. Zielona 6,  33-170 Tuchów.

         

Uzasadnienie wyboru:

Firma GULIMEX Grzegorz Gut, Ul. Zielona 6,  33-170 Tuchów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                  DYREKTOR

(-) mgr Sylwia Krawiec

 

Data 14.03.2024 r.

                 Nr sprawy DPS 271/ZO/7/2024

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/7/2024 z dnia 07.03.2024 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. . „Różne  produkty  spożywcze”  o  kodzie CPV  15800000-6   wybrano ofertę złożoną  przez firmę:  Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, Sufczyn 183, 32-852 Dębno.

Uzasadnienie wyboru:

Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy „MARS” Andrzej Michniak, Sufczyn 183, 32-852 Dębno złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

 

                                                                                                DYREKTOR

                                                                                                        (-) mgr  Sylwia Krawiec

Data 13.03.2024 r.

                 Nr sprawy DPS 271/ZO/6/2024

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/6/2024 z dnia 06.03.2024 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj.  ”Produkty  zwierzęce, mięso i produkty mięsne” o kodzie CPV  15100000-9    wybrano    ofertę   złożoną   przez  Zakłady Mięsne „SZUBRYT” sp. z o.o.,  ul. Węgrzynek 50,  33-395 Chełmiec.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zakłady Mięsne „SZUBRYT” sp. z o.o.,  ul. Węgrzynek 50,  33-395 Chełmiec złożyły najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                            (-) mgr  Sylwia Krawiec

Data 13.03.2024 r.

                 Nr sprawy DPS 271/ZO/5/2024

 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

 

Dyrektor  Domu  Pomocy  Społecznej  w  Karwodrzy  informuje , że w postępowaniu na Zapytanie Ofertowe nr DPS 271/ZO/5/2024 z dnia 06.03.2024 r. na dostawę artykułów żywnościowych tj. „Warzywa, owoce  i orzechy” o kodzie CPV 03220000-9 wybrano ofertę złożoną  przez P.P.H.U. „ZZ” s.j. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław, Ul. Droga do Huty 31, 33-100 Tarnów.

 

Uzasadnienie wyboru:

P.P.H.U. „ZZ” s.j. Czoch Zbigniew, Bałuszyński Zdzisław, Ul. Droga do Huty 31, 33-100 Tarnów złożyła najkorzystniejszą ofertę cenową.

 

                                                                                                         DYREKTOR

                                                                                                       (-) mgr  Sylwia Krawiec

Copyright © 2024 Dom Pomocy Społecznej w Karwodrzy. All Rights Reserved. Design and template by Joomedia Responsive Joomla Templates.